ПРОЗОРЦИ ДРВО СОЛАР

Печати PDF

LENTA LESNAkos

    Дрвените прозорци ЛЕСНА-СОЛАР се произведуваат од најквалитетно дрво смрека или

    меранти. Изработени се од трослојно слепен профил со дебелина 68, 78мм или 92мм.
    Обработени се со завршни водено базирани еколошки лакови со висока трајност на надво-
    решни влијанија. Прозорците се изведуваат по нарачка врз основа на земени мерки на
    лице место со широка можност за изведба на сите димензии и облици по нарачка.
    Од аспект на здрава животна средина, употреба на природни и еколошки материјали за
    живеење, трајност и естетска убавина дрвените прозорци представуваат најквалитетно
    решение за вашиот објект.

 

solar-opis

 
--NATUR-68 --NATUR-78 --NATUR-92
      Профил 68 мм          Профил 78мм          Профил 92мм
                              
                                        Изведба на сите форми, димензии и бои спрема земени мерки на објект
sol1 sol2 sol3
Бои по избор Украсни решетки Полукружни форми
sol4 sol5 sol6
Коси форми Панорамски отварања Балконски врати
sol7 sol8 sol9
Спој прозор врата Профили други балконски решенија

                                                                          Информативен каталог на бои

boi1   boi2