ПРОЗОРЦИ ДРВО/АЛУМИНИУМ

Печати PDF

slajfna-dr-al

Системот дрво-алуминиум представува врвен систем на прозорци кој по своите карактеристики, трајност и квалитет представува максимално добра инвестиција за објектот каде се вградени. Системот се состои од основен профил Еуро 68/82мм изработен од дрво Смрека или Меранти, и надворешна алуминиумска маска од пластифициран алуминиум. Завршната обработка и на дрвото и на алуминиумот се изведува во различни бои по тон карта. Со вградување на дрво/алуминиум прозорците, од внатре се задржува топлината и еколошкиот аспект на здравото живеење додека од надворешната страна се постигнува трајна заштита на дрвото од надворешните климатски влијаниа.

 

Приказ на пресекот на профилот-ДРВО/АЛУМИНИУМ

dral1

Можностите за изведба на сите форми бои и димензии кај ДРВО/АЛУМИНИУМ прозорците е еднаква како и кај дрвените прозорци

dral2 dral3 dral4

Освен основните бои на алуминиумската маска (бела, бордо, кафена) можна е изведба на секоја друга боја по РАЛ карта

dral4boi