Кровни прозорци Velux PREMIUM INTEGRA

*Изработка од квалитетно борово дрво безбојно лакирано
*Висока отпорност на временски услови
*Елегантна горна рачка
*Електрично интегрирано отварање на далечински управувач
*Сензор за дожд
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација
Сигурносно трослојно ламелирано стакло 3+3/15/4 модел 70 со двојна аргонска исполна Uw=1,0 W/m2/K Ug=1,3 W/m2/K Rw=35 dB
✔ CK02 55x78
✔ CK04 55x98
✔ FK06 66x118
✔ FK08 66x140
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160
✔ PK06 94x118
✔ PK08 94x140
✔ SK06 114x118
✔ SK08 114x140


За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од термотретирано дрвено јадро преслечено со бел полиуретански слој 100% без дополнително одржување и лакирање
*Идеален за купатила (бањи) и простории со повеќе влага
*Висока отпорност на временски услови
*Елегантна горна рачка
*Електрично интегрирано отварање на далечински управувач
*Сензор за дожд
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


GPL 3050 Енергетски оптимизирано калено стакло модел 50, 4/16/4 со аргонска исполна
Uw=1,3 W/m2/K
Ug=1,0 W/m2/K
Rw=29 dB

Сигурносно трослојно ламелирано стакло 3+3/15/4 модел 70 со двојна аргонска исполна

Uw=1,0 W/m2/K

Ug=1,3 W/m2/K

Rw=35 dB
✔ CK02 55x78
✔ CK04 55x98
✔ FK06 66x118
✔ FK08 66x140
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160
✔ PK06 94x118
✔ PK08 94x140
✔ SK06 114x118
✔ SK08 114x140


За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

 
 
 

Кровни прозорци Velux PREMIUM

*Изработка од квалитетно борово дрво безбојно лакирано
*Висока отпорност на временски услови
*Комбинирано отварање со горна рачка (на средна оска) и долна рачка (панорамски)
*Панорамско отварање до 45º
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


GPL 3050 Енергетски оптимизирано калено стакло модел 50, 4/16/4 со аргонска исполна

Uw=1,3 W/m2/K

Ug=1,0 W/m2/K

Rw=29 dB

GPL3070 Сигурносно трослојно ламелирано стакло 3+3/15/4 модел 70 со двојна аргонска исполна
Uw=1,0 W/m2/K
Ug=1,3 W/m2/K
Rw=35 dB
✔ CK04 55x98
✔ FK06 66x118
✔ FK08 66x140
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160
✔ PK06 94x118
✔ PK08 94x140
✔ SK06 114x118
✔ SK08 114x140

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од термотретирано дрвено јадро преслечено со бел полиуретански слој 100% без дополнително одржување и лакирање
*Идеален за купатила (бањи) и простории со повеќе влага
*Висока отпорност на временски услови
*Комбинирано отварање со горна рачка (на средна оска) и долна рачка (панорамски)
*Панорамско отварање до 45º
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


GPL 3050 Енергетски оптимизирано калено стакло модел 50, 4/16/4 со аргонска исполна

Uw=1,3 W/m2/K

Ug=1,0 W/m2/K

Rw=29 dB

GPL3070 Сигурносно трослојно ламелирано стакло 3+3/15/4 модел 70 со двојна аргонска исполна
Uw=1,0 W/m2/K
Ug=1,3 W/m2/K
Rw=35 dB
✔ CK04 55x98

✔ FK06 66x118

✔ FK08 66x140

✔ MK04 78x98

✔ MK06 78x118

✔ MK08 78x140

✔ MK10 78x160

✔ PK06 94x118

✔ PK08 94x140

✔ SK06 114x118

✔ SK08 114x140

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

 
 
 

Кровни прозорци Velux STANDARD+

*Изработка од квалитетно борово дрво безбојно лакирано
*Висока отпорност на временски услови
*Елегантно горно отварање
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано трослојно калено стакло 4/14/3/14/3 модел 61 со двојна аргонска исполна

Uw=1,1 W/m2/K

Ug=0,6 W/m2/K

Rw=32 dB
✔ CK02 55x78
✔ CK04 55x98
✔ FK04 66x98
✔ FK06 66x118
✔ FK08 66x140
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160
✔ PK06 94x118
✔ PK08 94x140
✔ SK06 114x118
✔ SK08 114x140

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од квалитетно борово дрво безбојно лакирано
*Висока отпорност на временски услови
*Oтварање на долна рачка
*Идеален за поставување на повисок парапет (цца 150см)
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано трослојно калено стакло 4/14/3/14/3 модел 61 со двојна аргонска исполна
Uw=1,1 W/m2/K
Ug=0,6 W/m2/K
Rw=32 dB
✔ FK06 66x118
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160
✔ PK08 94x140


За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од термотретирано дрвено јадро преслечено со бел полиуретански слој 100% без дополнително одржување и лакирање
*Идеален за купатила (бањи) и простории со повеќе влага
*Висока отпорност на временски услови
*Елегантно горно отварање
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано трослојно калено стакло 4/14/3/14/3 модел 61 со двојна аргонска исполна

Uw=1,1 W/m2/K

Ug=0,6 W/m2/K

Rw=32 dB
✔ CK02 55x78 (лагер)
✔ FK06 66x118 (лагер)
✔ FK08 66x140
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118 (лагер)
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160
✔ PK08 94x140
✔ SK08 114x140

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од термотретирано дрвено јадро преслечено со бел полиуретански слој 100% без дополнително одржување и лакирање
*Идеален за купатила (бањи) и простории со повеќе влага
*Висока отпорност на временски услови
*Oтварање на долна рачка
*Идеален за поставување на повисок парапет (цца 150см)
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Зголемена звучна изолација
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано трослојно калено стакло 4/14/3/14/3 модел 61 со двојна аргонска исполна

Uw=1,1 W/m2/K

Ug=0,6 W/m2/K

Rw=32 dB
✔ FK06 66x118
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ РK08 94x140


За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

 
 
 

Кровни прозорци Velux STANDARD

*Изработка од квалитетно борово дрво безбојно лакирано
*Висока отпорност на временски услови
*Елегантно горно отварање
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано калено стакло модел 51, 4/16/4 со аргонска исполна

Uw=1,3 W/m2/K
Ug=1,0 W/m2/K
Rw=29 dB
✔ CK02 55x78 (лагер)
✔ CK04 55x98 (лагер)
✔ FK04 66x98
✔ FK06 66x118 (лагер)
✔ FK08 66x140
✔ MK04 78x98 (лагер)
✔ MK06 78x118 (лагер)
✔ MK08 78x140 (лагер)
✔ MK10 78x160
✔ PK06 94x118
✔ PK08 94x140
✔ SK06 114x118
✔ SK08 114x140

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од квалитетно борово дрво безбојно лакирано
*Висока отпорност на временски услови
*Oтварање на долна рачка
*Идеален за поставување на повисок парапет (цца 150см)
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано калено стакло модел 51, 4/16/4 со аргонска исполна

Uw=1,3 W/m2/K

Ug=1,0 W/m2/K

Rw=29 dB
✔ CK02 55x78 (лагер)
✔ FK06 66x118
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160
✔ PK08 94x140

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од термотретирано дрвено јадро преслечено со бел полиуретански слој 100% без дополнително одржување и лакирање
*Идеален за купатила (бањи) и простории со повеќе влага
*Висока отпорност на временски услови
*Елегантно горно отварање
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано калено стакло модел 51, 4/16/4 со аргонска исполна

Uw=1,3 W/m2/K

Ug=1,0 W/m2/K

Rw=29 dB
✔ CK02 55x78
✔ FK06 66x118
✔ FK08 66x140
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ MK10 78x160

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон

*Изработка од термотретирано дрвено јадро преслечено со бел полиуретански слој 100% без дополнително одржување и лакирање
*Идеален за купатила (бањи) и простории со повеќе влага
*Висока отпорност на временски услови
*Oтварање на долна рачка
*Идеален за поставување на повисок парапет (цца 150см)
*Едноставно поставување во позиција за чистење
*Отвор за вентилација со филтер за прашина и инсекти
*Дополнителна дихтунг гума
*Дополнителна термоизолација ThermoTechnologyTM
*10 години гаранција со АЛУ-опшивка со интегриран BDX-сет за термо и хидроизолација


Енергетски оптимизирано калено стакло модел 51, 4/16/4 со аргонска исполна

Uw=1,3 W/m2/K

Ug=1,0 W/m2/K

Rw=29 dB
✔ FK06 66x118
✔ MK04 78x98
✔ MK06 78x118
✔ MK08 78x140
✔ РK08 94x140

За сите детали и димензии по нарачка обратете се во нашиот салон